Ouderbijdrage

Een openbare school kent geen verplichte hoge schoolkosten. Wel wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 115 euro per jaar. Van dit geld worden o.a. uitgaven gedaan t.b.v. het schoolreisje, het Sinterklaas- en Kerstfeest, de sportdag, educatieve uitjes, contributie montessorivereniging, buitenspeelmateriaal, bibliotheekboeken en muziek-, theater- en beeldevormingslessen. Van dit geld wordt ook de schoolreis van groep 1 t/m 5 betaald. Voor de werkweek van de bovenbouw dient apart te worden betaald.

De toelating tot de school is niet afhankelijk van de hoogte van de betaling van de ouderbijdrage. Hierdoor is de school voor iedereen toegankelijk. Ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald is mogen alle leerlingen altijd meedoen met alle extra activiteiten die de school organiseert. Doordat er een continurooster is er geen financiële bijdrage voor overblijven. 

 

Jaarlijks wordt in januari/februari een betaallink via socialschools gestuurd, maar u kunt ook het bedrag overmaken naar NL 63 RABO 03 24 24 08 21 tav Librijn-Parkrijk onder vermelding van ouderbijdrage en graag de **naam van uw kind en de groep** vermelden bij uw overboeking.

 

Heeft u een kind wat pas net op school is, dan kunt het aantal maanden genoten school tot de zomervakantie berekenen en naar rato een bedrag over maken. Heeft u een ooievaarspas dan kunt u daar een kopie van inleveren en dan vragen wij een tegemoetkoming in de ouderbijdrage bij de gemeente aan.