Informatie voor ouders

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de schoolgids naar alle ouders verstuurd. In dit document is veel praktische informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op school te vinden. Hier op de site is echter nog veel meer informatie over Montessorischool Parkrijk te vinden.