Hoe werkt ons KDV

 

Hoe werkt ons IKC (integraal kindcentrum); school en soorten kinderopvang?

Graag zetten we hieronder op een rijtje hoe het werkt op ons kindcentrum.

 

We vormen samen met Montessorschool Parkrijk een Montessori kindcentrum voor kinderen van 0-12 met een gelijke visie, opvoeding

en werkvorm.

We werken nauw samen maar we zijn wel twee organisaties waar dus apart voor ingeschreven moet worden!

Kinderen kunnen alleen gebruik maken van onze kinderopvang (KDV en NSO/VSO) als ze ook naar Montessorischool Parkrijkgaan.

 

We hebben binnen onze kinderopvang twee opvangsoorten:

  • KDV (kinderdagverblijf) voor kinderen van 0-4 jaar, deze is van 7.30-18.30. Voor de 3-jarigen is ook opvang van 7.30-14:00 mogelijk.
  • NSO (naschoolse opvang)/VSO (voorschoolse opvang) voor kinderen van 4-12 jaar. VSO is van 7.30-8.30 en de NSO is van 14:00-18.30. Er kan daarin gekozen worden voor een “totaalpakket” waarbij ook alle vakantieopvang en studiedagen inbegrepen zijn of een schoolwekenpakket, dan komen kinderen alleen tijdens de schoolweken naar de opvang. Ook is het mogelijk om alleen een vakantiepakket te nemen, kinderen komen dan alleen in vakanties naar de opvang. Opvang tijdens studiedagen van school als deze niet op de vaste dag van een kind valt, kan extra aangevraagd worden bij de locatiemanager. Valt  een studiedag wel op de vaste dag van het kind van het kosteloos de hele dag komen vanaf 7:30.

 

Het bijzondere op ons IKC is dat kinderen op het KDV zodra ze 3 worden, naar de KDV 3+ groep overgaan en op hun opvangdagen, onder begeleiding van de pedagogisch medewerker, in de klas op school mee gaan draaien tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Dat doen we omdat dit de leeftijdsgroepen zijn waar Maria Montessori haar materialen voor heeft ontwikkeld die aansluiten bij hun ontwikkeling en interesses. We zien tot nu toe ook dat de kinderen het heel erg leuk vinden in de klas om met deze “werkjes” aan de slag te gaan.

De school maakt voor de 3-jarigen de indeling in welke klas een kind komt.

 

Ongeveer een maand tot anderhalve maand voordat het kind gaat starten, maken ouders en kind kennis met de pedagogisch medewerker die de mentor is van de peuter. Als de peuter zes weken heeft meegedraaid in de klas is er een eerste gesprek met de leerkracht. Zij laat zien wat voor werkjes het kind in de klas doet en geeft meer uitleg over het Montessori onderwijs. 

Er is inmiddels ook een groep kinderen die niet eerst op ons KDV bij de 0-3 groep heeft gezeten. Ze zijn b.v. verhuisd en gaan als ze 4 worden naar Montessorischool Parkrijk maar hebben dus bij ons de mogelijkheid om ook met de 3-jarigen al mee te draaien op school . Dat is heel fijn want daardoor wordt de overgang een stuk makkelijker als zij 4 jaar worden en hebben ze een voorsprong op kinderen die op hun 4de starten op de school maar van een andere plek komen waar op een andere manier wordt gewerkt. Deze kinderen starten dus meteen in de 3+ KDV groep.

 

 

’s Middags vanaf 13.00 uur spelen de 3-jarigen in hun eigen groepsruimte.  

 

Voor de helderheid, de 3-jarigen zitten dus niet op school maar vallen onder het KDV!  Meedraaien in de klas kan aleen als het kind geplaatst is in KDV Keizerrijk. Het voelt al erg vertrouwd om op school te zijn en mee te doen met de anderen in de klas. Ze horen er ook echt helemaal bij! De PM-ers dragen altijd eind van de dag de bijzonderheden over aan ouders. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de 3-jarigen, niet de leerkracht.

Met de mentor van het kind (een van de PM-ers, in Konnect is te zien wie dat is) kan twee keer per jaar een 10-minuten gesprek afgesproken worden als dit gewenst is, dit hoeft dus niet als ouders de overdrachten tussendoor voldoende vinden.

 

Als de kinderen 4 jaar worden komen ze elke dag naar school. De schooltijden zijn ma t/m vrij van 8:30-14:00 uur. Met de leerkracht van de klas krijgen ze dan 2 keer per jaar een gesprek over de ontwikkeling en het welbevinden.

De opvang voor het KDV stopt dan dus ook! Dat kan niet automatisch overlopen in VSO/NSO omdat het om heel andere urenpakketten gaat en eigenlijk het belangrijkste, lang niet iedereen heeft VSO/NSO nodig. We zien in de praktijk op alle locaties dat veel mensen hun opvangdagen gaan veranderen zodra kinderen naar school gaan als ze 4 jaar worden omdat ze het dan anders kunnen regelen met hun werk. We raden wel aan dat als er waarschijnlijk VSO en/of NSO nodig is, dit ook meteen te regelen als er voor het KDV en school ingeschreven wordt.

Als een kind naar de VSO/NSO gaat krijgt het ook een mentor (is te zien in Konnect) waar, als daar behoefte aan is, 1 keer per jaar een 10-minutengesprek mee kan worden afgesproken.

 

N.B.: Mocht de planning zijn dat een kind toch naar een andere school zal gaan als het 4 jaar wordt terwijl het wel al bij ons geplaatst is op de kinderopvang, dan kan het  niet meedraaien in de klas als het kind 3 jaar wordt.  Een kind blijft dan bij de 0-3 groepen.