Continurooster

Waarom werkt de school met een continurooster?
  • Een continurooster geeft meer rust, duidelijkheid en regelmaat voor kinderen. Minder wisselmomenten gedurende de dag tussen onderwijs en opvang.
  • De school wil de door Maria Montessori beschreven lange werkperiodes in de ochtend maken (van 2 ½ a 3 uur) , hierdoor kunnen kinderen tot betere en diepere concentratie komen tijdens hun werk. Het ritme van de kinderen wordt bij een continurooster niet onderbroken, waardoor het werk nog effectiever zal worden.
  • Een kortere lunchpauze met de eigen leerkracht geeft rust en beperkt het werktijd verlies door de overgangen van de ene naar de andere persoon (er is geen tijd meer nodig voor oplossen van conflicten die bij en ander persoon zijn gebeurd)
  • Doordat er geen vaste tijden meer zijn dat er een tussenschoolseopvang medewerker in de groep komt, kan er veel beter naar de groep gekeken worden op welk moment er pauze nodig is. Afhankelijk van de werksfeer in de groep kan de leerkracht dus variëren in het moment waarop hij of zij met de groep pauzeert. Dit sluit heel mooi aan bij de vrijheid van lesrooster die het montessorionderwijs heeft.
  • Gelijke tijden tussen bouwen en binnen een bouw maken schooltijden duidelijker en zijn plezieriger voor ouders (niet meer kinderen op verschillende tijden moeten ophalen).
  • Er is gekozen voor 5 gelijke dagen van 5 uur in om de leerkrachten na 5 ½ uur werk pauze te geven (arbowet).

Hoe ziet een dag eruit?

Hoe ziet een dag in de onderbouw eruit bij het continurooster met vijf gelijke dagen?

— De deur gaat open om 8.20 uur. De kinderen komen de klas binnen en geven de leerkracht een hand. 

    Ouders kunnen op de leefruimte tot de deur van de klas.
— Kinderen kiezen werk en beginnen daar aan. 
— Om 8.30 uur verwachten dat iedereen dan in de groep aan het werk is.
Kinderen zijn vrij in het kiezen van hun werk. In deze periode (zo’n 3 uur) is goed te zien dat er tijd is voor kinderen om elkaar te ontmoeten, rond te kijken (is leren), rond te lopen/bewegen (naar buiten en op het leefplein), te werken met montessori materiaal en te werken aan projecten. Kinderen kunnen dan geïnteresseerd en vol concentratie bezig zijn waarbij er weinig onderbrekingen zijn.
— Tijdens de werkperiode eten en drinken de kinderen op een zelfgekozen moment een tussendoortje (een stuk groente of fruit). Soms gebeurt dit ook gezamenlijk tijdens het voorlezen, afhankelijk van het moment dat er gegymd wordt in het speellokaal. In de onderbouw is het handig als de kinderen 2 trommels bij zich hebben, zodat het voor hun duidelijk is wat het tussendoortje is.
— In de onderbouw wordt er regelmatig gebruik gemaakt van het speellokaal. De tijd waarop de kinderen bewegen in het speellokaal wisselt per dag.
— De lunch is gezamenlijk (ongeveer 15 minuten) in de klas met de eigen leerkracht. Na de lunch maken de kinderen hun eigen tafel schoon.
— Rond lunchtijd wordt er 30 minuten buiten gespeeld onder begeleiding van de eigen leerkracht. 
— Na de lunch gaan ze weer aan het werk of wordt er gestart met een kringactiviteit. Bijvoorbeeld een lesje van wellevendheid of een algemene les.
— Er is een tweede werkperiode tot 13.45 uur.
— Bij mooi weer wordt er in de middag vaak nog een keer buiten gespeeld.
— Rond 13.45 uur ruimen de kinderen samen de klas op en worden de taakjes uitgevoerd (we leren kinderen zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor de omgeving waarin ze werken en leren).
— 14.00 uur de kinderen worden op het plein bij de deur van de groep opgehaald door ouders of gaan ze naar de NSO.

 

Hoe ziet een dag in de middenbouw/bovenbouw eruit bij het continurooster met vijf gelijke dagen?

— De deur gaat open om 8.20 uur. De kinderen komen binnen en geven de leerkracht een hand. Ouders kunnen op de leefruimte tot de deur van de klas.
— Kinderen kiezen werk en beginnen daar aan. 
— Om 8.30 uur start de eerste werkperiode. Wij verwachten dat iedereen dan in de groep aan het werk is. Kinderen hebben in deze periode vrije werkkeuze. In deze periode, zo’n 3 uur, is goed te zien dat er tijd is voor kinderen om elkaar te ontmoeten, rond te kijken (is ook leren), rond te lopen/bewegen, te werken met montessorimateriaal en te werken aan projecten. Kinderen kunnen dan geïnteresseerd en vol concentratie bezig zijn waarbij er weinig onderbrekingen zijn.
— Kinderen kunnen op een zelfgekozen moment tijdens de werkperiode een tussendoortje (een stuk groente of fruit) eten en drinken. Soms gebeurt dit ook gezamenlijk tijdens het voorlezen, afhankelijk van de dag rekening houdend met zaken als gym en HVO.
— Rond de gezamenlijk lunch in de klas samen met eigen leerkracht (die 15 minuten duurt) wordt er 30 minuten buiten gespeeld onder begeleiding van de eigen leerkracht. 
— Na de lunch maken de kinderen hun eigen tafel schoon en gaan ze weer aan het werk of wordt er gestart met een kringactiviteit met de hele groep. (kringgesprek of algemene les)
— Werkperiode tot 13.45 uur hierin valt vaak een algemene les bij het kosmisch onderwijs of bijvoorbeeld een creatieve activiteit.
— 13.45 uur er wordt opgeruimd en gezamenlijk worden de taakjes uitgevoerd (we leren kinderen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de omgeving te voelen).
— 14.00 uur de kinderen gaan zelf naar buiten waar ouders staan te wachten of naar de NSO.