Schooltijden

De schooltijden zijn alle dagen voor alle groepen gelijk:

maandag 08.30-14.00uur
dinsdag 08.30-14.00uur
woensdag 08.30-14.00uur
donderdag 08.30-14.00uur
vrijdag 08.30-14.00uur

 

De school werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle doordeweekse dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Er zijn dus geen kortere schooldagen. Qua lesuren betekent dat 5x5=25 uur per week. (In een heel schooljaar zou dat 1000 uur per jaar zijn. De studiedagen en andere margedagen en leerkracht administratiedagen gaan daar nog van af en dan komt men uit op 940 lesuren op jaarbasis, voor alle jaargroepen.)

De school begint elke dag om 8.30 uur. Om 8.20 uur is de deur open. Er is inloop tot 8.30 uur. De kinderen komen dan binnen om aan het werk te gaan. Rond tien uur is er een korte pauze (vaak een zelf gekozen moment) om iets te eten (dit is een stukje groente of fruit wat de kinderen zelf klaar maken) en te drinken. Aan het einde van de ochtend wordt er onder begeleiding van de eigen leerkracht 15 minuten geluncht en aansluitend 30 minuten buiten gespeeld, ook onder begeleiding van de eigen leerkracht. Er zijn dan ook geen kosten voor de tussenschoolse opvang. U bent altijd van harte welkom op school om iets te vragen of te bekijken. Dit kan van 8.20 tot 8.30 uur en anders altijd na schooltijd.

Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn! Het is voor de kinderen zelf niet prettig om te laat te komen maar, ook niet voor de groep en de leerkracht. Bij binnenkomen na 8.30 uur is het niet meer mogelijk om als ouders mee naar binnen te gaan. U kunt dan aanbellen en de reden van te laat komen bespreken met de directeur. 

Hier is meer informatie over het continurooster te vinden.