Librijn Openbaar Onderwijs

Op onze school zijn alle kinderen welkom, zonder onderscheid naar ras, geloof, levensovertuiging of maatschappelijke positie van de ouders.

Door het leren kennen van elkaar op school kan begrip en respect worden opgebouwd waardoor we kunnen samenwerken aan een wereld waarin plaats is voor iedereen.

Openbare Montessorischool Parkrijk valt onder het bestuur van Librijn, waar de openbare scholen van Delft en Rijswijk deel van uitmaken. Een openbare school kent geen verplichte hoge schoolkosten, wel een lage vrijwillige ouderbijdrage van 115 euro, die onder andere besteed wordt aan verschillende feesten, educatieve uitjes, buitenspeelmateriaal, bibliotheekboeken en het schoolreisje. De toelating tot de school is niet afhankelijk van de hoogte van de betaling van de ouderbijdrage. Hierdoor is de school voor iedereen toegankelijk.