Schoolondersteuningsprofiel

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden.
Dit samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen van  bijna 200 scholen van 27 schoolbesturen, die gehuisvest zijn in Den Haag, Rijswijk en Leidsendam-Voorburg. Tevens de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, die gehuisvest zijn in deze gemeenten. www.sppoh.nl

 

Doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden.

 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Indien kinderen meer dan basisondersteuning nodig hebben, dan zijn er aanvullende arrangementen of er zijn speciale lesplaatsen voor deze kinderen.

 

Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

 

 

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u hier in zien.