Onderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong door een externe partij

Op voordracht van de leerkracht en met instemming van de ouders, is het soms mogelijk dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong onderwijs volgen buiten de school en/of onder begeleiding van een andere leerkracht dan de aan de school verbonden leerkrachten.
De locatiedirecteur kan hier toestemming voor verlenen. Voorbeelden hiervan zijn de Plus Klus Klas voor leerlingen uit de groepen 1,2 en 3, (vreemde)taallessen en gastlessen op een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen uit groep 8. In het schoolplan staan de uitgangspunten waaronder het volgen van extern onderwijs mogelijk is, opgenomen.