Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wij werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
De meldcode is verplicht in de volgende sectoren kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke opvang, gezondheidszorg, jeugdzorg, justitie en politie.

Een meldcode is een stappenplan waarin de handelingsmogelijkheden beschreven worden bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.