Werkweek

Elk jaar gaat de bovenbouw aan het einde van het schooljaar op werkweek.

De werkweken hebben een cyclus van drie jaar, zodat de kinderen elk jaar een ander onderwerp bestuderen. De onderwerpen zijn: "bos en bomen", "zee en duinen" en "water, rivieren en dijken". Hiervoor gaan de bovenbouwers 4 dagen naar een gebied in Nederland waar deze onderwerpen te bestuderen zijn. Voor de werkweek wordt een bijdrage van de ouders gevraagd. Rondom de werkweek maken de kinderen een verslag/werkstuk over het geleerde.