Schoolbrede projecten

Tweemaal per jaar (in het najaar en voorjaar) houden we een project door de hele school. De projecten passen in de drie jaarlijkse cyclus van kosmisch onderwijs.
Deze projecten hebben een duur van ongeveer zes weken en starten met een officiële opening voor de kinderen. Ter afsluiting van de thema's is er twee maal per jaar een kijkavond voor de ouders en kinderen. De afsluiting is op een woensdagavond van 17.00 tot 18.00 uur.